jueves, 30 de mayo de 2013

Practical part - Vanesa and Noemí's Video

The following video it's about our compositions of the subject 22033 Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius.

Enjoy it!And this is the writing of my composition:

My name is Noemí. I’m 26 years old and I was born in Ibiza. Nowadays, I've been living by myself since last January. I’m studying the third year of Infantil Education at University. At the same time, I’m working in a shop which sells bags, luggage and other accesories. It’s really a challenge.I like studying Infantil Education because I have always liked children. Years ago, I studied a vocational education course of Infantil Education. In the future, I hope to find a job in a state school.In my free time, I meet my friends and we usually go for a drink. In summertime, my favorite plan is going to the beach. When I’m at home, I usually study or watch TV. What I like most is to travel to other countries, this year I will go to a Caribbean island.


That’s my life and I’m very happy.

miércoles, 29 de mayo de 2013

Practical Part - Writing an eMail and Essay (Audio)

eMail.

Dear Mary,

I'm really happy to hear from you! I have some good news, but first at all I have to tell you that I'm happy about your news, you are going to be mum! It's incredible, congratulations!

And now let's talk about me, I'm studying my third year at Univesity, and at the same time, I'm working in a store. This is very difficult for me but I know that I can! Next year it's the last and I'm happy about this. In the future I would like to work un a state school. 
 
I want to tell you my good news, I'm living in a flat in Ibiza with my boyfriend. Could you tell me you home addres? I would like to send you a present for your future baby! When yo have the baby, I will go to Madrid to meet him/her. And now be careful, ok? Write soon.

Best regards,

Noemí.


Essay.

Nowadays, the way of teaching in our schools is easier than the traditional way for many reasons, but is the traditional methodology better or not?

On the one hand, I'm in favour of modern methodologies because from the teacher's point of view, children can learn a lot, in other words, children have many opportunities to develop and they have fun. Teachers also can prepare a lot of activities for students, such as activitites using the new technologies

On the other hand, I'm opposed to the traditional methodolody because it's not the best way to teach. In my opinion, this methodology is dangerous for many reasons, for example, children's development is very quiet and they always do the same things in class. In other words, students feel bored and tired of going to school.

In conclusion, I think the traditional methodology isn't better than the modern methodology, which is a creative way of teaching and children will learn a lot. What do you think?

The following audio it's a record about my own essay:

domingo, 20 de enero de 2013

Reflexió sobre "L'anàlisi dels anuncis de joguines"

El nostre treball per aquesta assignatura va ser un anàlisi dels anuncis publicitaris de joguines, tant presents a la televisió a la vida dels infants i tant influents per ells. 

Penso que com a docents hem de tenir una visió crítica davant els anuncis publicitaris, especialment els de joguines, ja que la majoria d'aquests transmeten una sèrie de valors negatius que poden afectar als infants de moltes maneres (personalitat, consumisme...).

Per a l'elaboració de l'anàlisi sobre els anuncis, hem buscat molta informació sobre l'evolució dels anuncis (des de la dècada dels 50 fins a l'actualitat). Fent aquesta recerca hem vaig adonar que els valors que es trasmeten als anuncis de les joguines no han canviat tant en el pas del temps, i les joguines tampoc. Fins i tot, avui dia continua estant present els rols sexites tant criticats per la societat, i tant influents en els nostres infants. Com per exemple, pel que fa a les nenes, el rol de maternalisme continua present actualment; o la importància que es dóna  la bellesa, creant nines que semblen dones, i que es veu molt reflectat en els anuncis. Pel que fa als nens, els ninots superherois, jocs de futbol, cotxes... transmeten valors com la força, la valentia o el coratge.

Molts d'infants creuen tot el que veuen als anuncis això provoca un consumisme important, ja que els infants volen i demanen als seus pares que li comprin les joguines que s'anuncien a la televisió, i molts de pares no ho saben controlar.

En definitiva, la publicitat infantil és un tema que no s'ha de deixar de banda, ni per part dels pares ni pels educadors, ja que hem d'educar en valors positius i hem de potenciar una visió critica envers els anuncis per a que els infants puguin esdevenir futurs ciutadans crítics i puguin llegir els missatges que amaga la publicitat.


lunes, 3 de diciembre de 2012

Disfunció cerebral

Descripció mèdica.

La disfunció cerebral o també coneguda com  trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH), recull aquells trastorns com la extrema hiperactivitat, pobrament organitzada i regulada, i la impulsivitat, aquests són les seves característiques més importants. L’agressió i les marcades fluctuacions dels estat d’ànim son també síndromes comuns a aquesta.

Descripció funcional.

-    Hiperactivitat
-    Dany perceptivomotor
-    Labilitat emocional
-    Dèficits en la coordinació general
-    Alteració de l’atenció
-    Impulsivitat
-    Alteracions de la memòria i el pensament
-    Dificultats específiques d’aprenentatge
-    Alteració de la parla i avaluació
-   Irregularitats en el darrer dels símptomes s’al•ludeix a indicadors qüestionats àmpliament.

Principals necessitats per al seu desenvolupament.

Un neuropsiquiatra infantil serà el més capaç per realitzar el tractament: la història clínica, la valoració de dades, establiment d'un diagnòstic i el seguiment d'un tractament integral per al nen. Si el neuropsiquiatra ho veu necessari segons cada cas s’ inclourà un tractament farmacològic d'acord a les necessitats de cada nen. Es requereix d'una acció interdisciplinària de diversos especialistes: un psicòleg que ajudi als pares a comprendre el problema del nen i a donar-li el maneig adequat, entenent que el nen no és capaç de controlar el seu comportament. Un terapeuta que treballi amb el nen amb un pla traçat d'acord als seus requeriments. El mestre o educador que ajudarà al nen tot el que pugui per facilitar-li l'aprenentatge.
És important una detecció primerenca del problema, a més amb un adequat tractament integral el nen aconseguirà millorar el seu comportament, adaptant-se més fàcilment al seu mitjà.

El treball per projectes

Què és el treball per projectes? Com és el rol del mestre/a? I els dels alumnes?
A continuació una petita presentació que el meu grup i jo hem realitzant explicant aquesta metodologia de treball:
Qüestions per a reflexionar


• Què són les matemàtiques per a tu?

Les matemàtiques són una ciència que ens fa raonar i pensar, imaginar, provar, solucionar problemes, ordenar la nostra ment, etc.  El món està replet de matemàtiques, i les tenim molt presents a la nostra vida quotidiana.

• Per a què serveixen?

Les matemàtiques formen part del món que ens envolta i serveixen per poder entendre el món. Aprenent matemàtiques podem establir un pensament lògic, la relació entre l’espai i el temps, entendre les mesures...

• Creus que és necessari ensenyar‐les a l’escola? Per què?

Sí que és necessari ensenyar les matemàtiques a l’escola perquè són importants per a la vida diària dels infants, i per això s’han d’ensenyar des de l’etapa d’infantil. Moltes persones poden pensar que no “serveixen per a res” però estan molt equivocades, perquè les fem servir per a moltes qüestions de la nostra vida.

• Estàs satisfet/a amb la docència que vares rebre a l’escola? Per què?

Pel que fa a la meva experiència, fins a secundària les matemàtiques era una assignatura que m’agradava, no tenia problemes en entendre el que donàvem a classe, encara que vaig tenir diferents mestres i cadascuna tenia els seus mètodes d’ensenyança. Una mestra en concret, ens feia sempre sortir a la pissarra per resoldre problemes i si t’equivocaves et posava en ridícul davant tota la classe i això em posava molt nerviosa. A partir de secundària, quasi tot el que donàvem era àlgebra, tot era més mecànic, “ho entenies” o “no ho entenies” i la mestra que vaig tenir no em va ajudar gaire per a millorar i aprendre més, per això les matemàtiques ja no era una assignatura que m’agradava sinó tot el contrari. Per aquesta raó, no vaig fer més matemàtiques des de la secundària, ja que vaig elegir batxillerat de lletres.

• Segons la teva opinió, com hauria de ser un bon mestre de matemàtiques?

Un bon mestre de matemàtiques ha de fer que les classes siguin motivadores, i no pas avorrides i mecàniques, ha de saber compaginar la teoria amb la pràctica, amb exercicis de la vida real perquè els infants puguin experimentar les matemàtiques i comprendre millor el món que els envolta. També el mestre ha de tenir present a aquells alumnes que puguin tenir qualsevol dificultat i intervenir per a poder millorar. També l’ambient a l’aula ha de ser de confiança i motivador, per a que els infants estiguin motivats per continuar aprenent, d’aquesta manera els infants estimaran molt més aquesta assignatura, ja que depèn molt del mètode que fa sevir el mestre. Un bon mestre també ha de tenir bons recursos materials per a poder treballar de forma lúdica i interessant pels infants, com per exemple emprar les TIC.

• Per què creus que a la majoria dels alumnes no els agraden les matemàtiques?

Jo penso que en bona part és per culpa del mestre/a, pel seu mètode d’ensenyança utilitzat. A través del joc i activitats que facin experimentar amb allò quotidià els infants poden aprendre i comprendre d’una millor manera les matemàtiques ja que podran gaudir aprenent, i no s’avorriran a les classes ni rebutjaran aquesta assignatura a un futur.